หน้าแรก
          เกี่ยวกับเรา
          บริการของเรา
          หลักสูตรอบรม
          รายชื่อลูกค้า
          ข่าวประชาสัมพันธ์
          ติดต่อเรา

          สมัครงาน

 
 
Login

 

 

 

 

 

ภารกิจหน้าที่ :

บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด มีภารกิจ ในการให้บริการ งานรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับเคหะสถาบริษัท ห้างร้าน โรงงาน โรงแรม และ อื่นๆ ให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือ นิติบุคคล ในเขต นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร
ในเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ให้พ้นจากโจรภัย อัคคีภัย การก่อวินาศกรรม และสาธารณะภัยอื่น ๆ อันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ โดยยึดหลักการรับประกันความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ บริการเป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการ ดำรงประสิทธิภาพ ศักยภาพ และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ซึ่งผ่านการอบรมความรู้ ในด้านงานรักษาความปลอดภัย มาแล้วเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาในการให้บริการ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม
Copyright? 2007, nig.in.th. All right reserved