หน้าแรก
          เกี่ยวกับเรา
          บริการของเรา
          หลักสูตรอบรม
          รายชื่อลูกค้า
          ข่าวประชาสัมพันธ์ 
          ติดต่อเรา

          สมัครงาน

 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการ

 
     
ประธานที่ปรึกษา
พลเอก อัครเดช ศศิประภา
   
 
   
ประธานกรรมการ
พลเอก อำพล ตุ้มทอง
   
 
   
รองประธานกรรมการ
พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช
   
 
   

กรรมการผู้จัดการ

พลเอก สมชาย สุพรรณรัตน์

   
 
   

กรรมการ

พลโท พนม โพธารชร

   
 
   

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

พลโท จิรภัทร มาลัย

   
 
   
ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ

พลโท  อุดม โรจนวิภาต

   
รองกรรมการผู้จัดการ

นายภูดิท สมิตทันต์

 

   
 

ผังการจัดส่วนงาน
บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด

   
 
   
Copyright? 2007, nig.in.th. All right reserved