หน้าแรก
          เกี่ยวกับเรา
          บริการของเรา
          หลักสูตรอบรม
          รายชื่อลูกค้า
          ข่าวประชาสัมพันธ์ 
          ติดต่อเรา

          สมัครงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ประธานที่ปรึกษา
พลเอก อัครเดช ศศิประภา
   
 
   
ประธานกรรมการ
พลเอก อำพล ตุ้มทอง
   
 
   
รองประธานกรรมการ
พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช
   
  คณะผู้บริหาร
   
 
   

กรรมการผู้จัดการ

พลเอก สมชาย สุพรรณรัตน์

   
 
   

กรรมการ

พลโท พนม โพธารชร

   
 
   

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

พลโท จิรภัทร มาลัย

 

  คณะกรรมการที่ปรึกษา
 
   

ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ

พลเอก  ปริญญา ชัยสุกวัฒน์

   
ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ

พลโท  สุธน  อัคนิบุตร

   
ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ

พลโท  อุดม โรจนวิภาต

   
ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ

พลโท  สงคราม หรั่งเล็ก

   
รองกรรมการผู้จัดการ(๒)

นายภูดิท สมิตทันต์

 

   
 

ผังการจัดส่วนงาน
บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด

   
 
   
Copyright? 2007, nig.in.th. All right reserved