หน้าแรก
          เกี่ยวกับเรา
          บริการของเรา
          หลักสูตรอบรม
          รายชื่อลูกค้า
          ข่าวประชาสัมพันธ์ 
          ติดต่อเรา

          สมัครงาน

 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการ

 
     
ประธานที่ปรึกษา
พลเอก อัครเดช ศศิประภา
   
 
   
ประธานกรรมการ
พลเอก อำพล ตุ้มทอง
   
   
 
   

กรรมการผู้จัดการ

พลเอก สมชาย สุพรรณรัตน์

   
 
   

กรรมการ

พลโท พนม โพธารชร

 

 
   
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช

 

 
   

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

พลโท จิรภัทร มาลัย

   
 
   
ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ

พลโท  อุดม โรจนวิภาต

   
 

ผังการจัดส่วนงาน
บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดดิ้ง จำกัด

   
 
   
Copyright? 2007, nig.in.th. All right reserved