หน้าแรก
          เกี่ยวกับเรา
          บริการของเรา
          หลักสูตรอบรม
          รายชื่อลูกค้า
          ข่าวประชาสัมพันธ์
          ติดต่อเรา

          สมัครงาน

 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

1. บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท เอ็นอีพีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท ร่วมฤดีเอสเตท จำกัด

4. บริษัท เพ็ญรัตน์ จำกัด

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการในเขตปทุมธานี ( นิคมอุตสาหกรรมนวนคร )

1. บริษัท นวนคร จำกัด ( มหาชน )

2. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

3. บริษัท อูช่า สยาม สตีส อินดัสเตรียส์ จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5. บริษัท โกบอล จำกัด

6. บริษัท อิมพิเรียล อินดัสเตรียล เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.บริษัท ไอเอสซีเอ็มเทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จำกัด

8. บริษัท เอ็นโปร โปรดักส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปนิพลพัฒนา

10. บริษัท ไทยโฮคูโตะ พริซิชั่น จำกัด

11. หอพักทวีสุข

12. บริษัท คาวาเบ่ เทคโนพลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

13. บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล คุยซีน จำกัด

14. บริษัท เอบาร่า จำกัด

15. บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด

16. บริษัท เอ ซี พี อินดัสเตียลเซอร์วิส จำกัด

17. บริษัท โคเอ อินดัสเตียล เคเตอร์ จำกัด

18. บริษัท นีน่า อุตสาหกรรม จำกัด

19.บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

20. บริษัท ยูไอ พริซิสชั่น จำกัด

21. บริษัท แอทติจูด จำกัด

22. บริษัท แบริ่ง  โฮลดิ่ง จำกัด

23. บริษัท บีอี มารูมิชิ จำกัด

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการในเขตปริมณฑล

1. บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

2. บริษัท สตราเทจิกเมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

3. บริษัท รักษ์บ้านเรา  จำกัด

4. บริษัท แอ็ดวานซ์ ทูล เทคโนโลยี จำกัด

5. บริษัท เค เจ ซี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการใน จังหวัด นครราชสีมา

1.  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โรงทอกระสอบ

                                                                        ทั้งหมดมี  33  บริษัทที่ใช้บริการ

Copyright? 2007, nig.in.th. All right reserved